Get all the facts

Op donderdag 10 December 2015 vierde de Stichting Kankerregister haar 10-jarig bestaan!

In 2025 ligt het risico op kanker bijna even hoog bij vrouwen als bij mannen.
In 2013 registreerden we 65.487 nieuwe diagnoses van kanker, 34.542 bij mannen (53%) en 30.945 bij vrouwen (47%).
Het Kankerregister berekende dat er in 2025 12.000 nieuwe diagnoses meer zullen gesteld worden dan in 2013 : in 2025 zullen er dus naar schatting 78.000 nieuwe kankergevallen zijn. In absolute cijfers zal de stijging van het aantal tumoren bij mannen vooral te wijten zijn aan de veroudering en de groei van de populatie. Bij vrouwen wordt daarnaast een extra toename verwacht  als gevolg van het groeiende rookgedrag bij vrouwen.
Verwacht wordt dat vrouwen hun sterke inhaalbeweging op mannen zullen verderzetten vooral voor tabakgerelateerde tumoren (long-, mond- en keelholtetumoren). Bij mannen blijft het risico dalen voor deze kankers evenals voor prostaatkanker.
Wat de mortaliteit betreft, is er goed nieuws: het risico om te overlijden aan kanker daalt jaar na jaar. Bij mannen (-1.6% per jaar) daalt die kans 3 maal sneller dan bij vrouwen (-0.5% per jaar).
Mensen met kanker overleven langer: de overlevingskansen na de diagnose van kanker zijn de voorbije jaren toegenomen. Bij vergelijking van de periodes 1999-2003 en 2009-2013 voor Vlaanderen* is de  5-jaarsoverleving bij mannen met 5% toegenomen,  bij vrouwen met 3%.
Deze goede resultaten zijn te danken aan betere diagnostische hulpmiddelen zoals gevoeligere medische beeldvormingstechnieken en aan het bevolkingsonderzoek (gerichte screeningsprogramma's) dat een vroegtijdige diagnose mogelijk maakt. Een verbeterde behandeling en dit op diverse niveaus verklaart eveneens deze goede resultaten: minder invasieve chirurgische technieken, geoptimaliseerde radiotherapeutische behandelingen, nieuwe chemotherapeutische middelen,...  Daarnaast is er ook een betere kennis van de tumorkarakteristieken die toelaat meer doelgerichte en gepersonaliseerde behandelingen te starten.

Prevalentie: we berekenden dat 3% van de Belgische bevolking, nog in leven op 31 december 2013, in de afgelopen 10 jaar (2004-2013) de diagnose van kanker kreeg.

De kennis van deze cijfers kan bijdragen tot een verdere optimalisatie van het Belgisch gezondheidszorgsysteem : ze laten immers toe een inschatting te maken van de behoeften nodig voor diagnose, behandeling en opvolging van kanker. Daarnaast bieden dergelijke cijfers ook de mogelijkheid de kwaliteit van zorg te evalueren.
De Stichting Kankerregister heeft naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan al deze cijfers samen gezet in de publicatie 'Cancer Burden in Belgium'. Hierin vindt u de gegevens gebundeld over de incidentie, evolutie, prevalentie, mortaliteit en overleving van kanker in België voor de periode 2004-2013. Daarnaast werden voor het eerst voorspellingen voor het jaar 2025 opgenomen.

 

* De gegevens voor 1999-2003 zijn enkel beschikbaar voor Vlaanderen gezien de langere registratieperiode.

 

Een aantal illustrerende figuren vindt u hier.

De presentaties van de Academische zitting 10 jaar Stichting Kankerregister vindt u hier.

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan heeft de Stichting Kankerregister een publicatie uitgebracht: "Cancer Burden in Belgium". Deze vindt u hier.

 


 

De eerste resultaten zijn beschikbaar 

Veel patiënten hebben meerdere jaren na diagnose nog steeds te kampen met de nadelige gevolgen van colorectale kanker en zijn behandeling. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, slapeloosheid en stoelgangproblemen. Meer info vindt u hier


 

 

 

Cancer Burden in Belgium

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan heeft de Stichting Kankerregister een publicatie uitgebracht: "Cancer Burden in Belgium". Deze vindt u hier

Nieuwe publicatie

Special Issue: Haematological Malignancies

Deze vindt u hier